micro hội nghị , phỏng vấn, quay phim

AMPLY PHÓNG

LOA PHÓNG THANH

MÁY TRỢ GIẢNG

COMPRESSOR ( NÉN TIẾNG)

CHÂN LOA - CHÂN MICRO

Sản phẩm bán chạy