Cục đẩy công suất JA

AMPLY KARAOKE XE Ô TÔ

LOA KÉO ĐIỆN DI ĐỘNG

LOA KARAOKE DI ĐỘNG

TREBLE

LOA SUB

LOA KARAOKE

ĐÈN SÂN KHẤU

AMPLY PHÓNG

LOA PHÓNG THANH

COMPRESSOR( NÉN TIẾNG)

CHÂN LOA - CHÂN MICRO