quản lý nguồn điện tránh chập điện hư hỏng thiết bị âm thanh

TREBLE

LOA SUB

LOA KARAOKE

ĐÈN SÂN KHẤU

AMPLY PHÓNG

LOA PHÓNG THANH

COMPRESSOR ( NÉN TIẾNG)

CHÂN LOA - CHÂN MICRO