Vang cơ - vang số jbl

Vang cơ jbl k6

1,700,000 vnđ
2,100,000 vnđ

Vang số jbl kx200

5,300,000 vnđ
5,800,000 vnđ

Vang số jbl x5

3,000,000 vnđ
3,300,000 vnđ

Vang số jbl x6

3,200,000 vnđ
3,500,000 vnđ

LOA SUB

LOA KARAOKE

ĐÈN SÂN KHẤU

AMPLY PHÓNG

LOA PHÓNG THANH

COMPRESSOR ( NÉN TIẾNG)

CHÂN LOA - CHÂN MICRO