vang cơ- vang số oris

Vang cơ oris A10

2,150,000 vnđ
2,500,000 vnđ

Vang cơ oris dsp 100

1,170,000 vnđ
1,330,000 vnđ

Vang cơ oris K9

1,550,000 vnđ
1,600,000 vnđ

Vang số -cơ oris PL-9900

1,450,000 vnđ
1,600,000 vnđ

Vang số oris A5

3,320,000 vnđ
3,500,000 vnđ

Vang số oris TO-10

2,840,000 vnđ
2,990,000 vnđ

LOA KARAOKE DI ĐỘNG

TREBLE

LOA SUB

LOA KARAOKE

ĐÈN SÂN KHẤU

AMPLY PHÓNG

LOA PHÓNG THANH

COMPRESSOR ( NÉN TIẾNG)

CHÂN LOA - CHÂN MICRO